Jachten

Luxe jachten Motor jachten Zeil jachten Catamarans Online boeken Algemene voorwaarden
Merk & type:
Type:
Van:
Verblijfsduur:
 dagen

Weather forecast

Useful links

Algemene voorwaarden

1. INTRODUCTIE
Door betaling van één van de arrangementen van NCP & Mare d.o.o. gaat u een rechtsgeldige overeenkomst/contract aan. Alles wat gepubliceerd is in onze arrangementen/voorwaarden is verplicht voor beide partijen en vormt een legale verplichting en integraal onderdeel van de overeenkomst/contract. Alleen deze condities en voorwaarden zijn de grondslag voor eventuele ontstane onenigheden tussen ons. Daarom verzoeken wij u de voorwaarden zorgvuldig te lezen.

2. BOEKING EN BETALING
U kunt het jacht via E-Mail, Telefoon, Fax of direkt boeken. De gehuurde jachten te samen met uitrusting kunnen na betaling (50% bij boeking en 50% 4 weken voor aanvang van de huurperiode) gebruikt worden. De gebruiker is verplicht een ingevulde crewlist aan de eigenaar te sturen 4 weken voor aanvang van de huur periode.

3. HUUR
De huurprijs bevat de fee voor de huur van de jachten uitgerust volgens de officiële prijs- en inventarislijst van NCP & Mare d.o.o. . De huurprijs bevat niet, andere kosten zoals eten, brandstofkosten of havengelden. Het jacht wordt over gedragen aan de huurder met een volle water en brandstoftank, en schone- en goede conditie, hetgeen ook is zoals de huurder het jacht terug dient in te leveren.

4. ANNULERING
Als de huurder, voor wat voor reden dan ook het jacht niet kan huren, is hij vrij een andere persoon te zoeken die de rechten en verplichtingen over wil nemen, hetzij met toestemming van de eigenaar. Als de huurder geen vervanging vindt, ontvangt de eigenaar:
30% van de huurprijs bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de huurperiode
50% van de huurprijs bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode
100% van de huurprijs binnen twee weken voor aanvang van de huurperiode

5. BORGSOM
Voor de checkin dient de huurder een borgsom (per jacht is het bedrag gespecificeerd) te betalen, cash of met creditcard. De borgsom zal worden teruggegeven/teruggestort na inlevering van het jacht op de afgesproken datum en tijd en wanneer bij de eindcontrole geen schades of gebreken aan het jacht of inventaris zijn geconstateerd.

6. VERZEKERING
Elk jacht heeft een casco en verplichteverzekering voor alle opvarenden. Als het jacht beschadigt is, is de huurder verplicht de schade tot aan het bedrag van de borgsom te vergoeden. Reparatiekosten die deze borgsom te boven gaan worden vergoed door de verzekering. In geval van grove nalatigheid of niet gemelde schade dienst de huurder alle kosten te vergoeden. Persoonlijke bezittingen van de schipper en bemanning zijn niet opgenomen in de verzekering en het is daarom aan te raden een aanvullende verzekering af te sluiten.

7. DE OVERDRACHT VAN HET JACHT
De overdracht van het jacht/check-in: ZATERDAG vanaf 18.00 uur
De teruggave van het jacht/check-out: ZATERDAG tot 09:00 uur

Alleen de volledig uitgeruste jachten, met volle brandstoftank zal worden overgedragen. Dezelfde condities worden ook van de huurder verlangt bij teruggave van het jacht aan de eigenaar. Alle verborgen gebreken aan het jacht en haar uitrusting, niet bekend bij de eigenaar op het moment van uitgave van het jacht of gebreken welke daarna ontstaan, geven geen recht op een lagere verhuurprijs. Wanneer het verder zeilen onmogelijk is voor wat voor reden dan ook, of de datum van teruggave van het jacht wordt verlengd, dient de manager van de verhuur basis direct te worden ingelicht. Wanneer de dag waarop het jacht wordt ingeleverd verlaat is door slechte weersomstandigheden dient de huurder alle extra ontstane kosten te betalen. Daarom raden we aan een goede planning te maken van uw zeilroute. De huurder dient het jacht over te dragen in de haven zoals vermeld op het contract en op de datum en tijd zoals vermeld in het contract. Wanneer de huurder het jacht te laat inlevert of het het jacht terugbrengt naar een andere plaats dan afgesproken, verplicht de huurder zich tot het betalen van de volgende bedragen: bij een periode tot 3 uur vertraging, de daghuurprijs en bij elke vertraging van meer dan 3 uur, een bedrag van drie keer de daghuur. Vertraging zal alleen worden geaccepteerd wanneer de reden gelegen is in een situatie van totale overmacht een zogenoemd „Act of God“, waarover de huurder de eigenaar wel direct dient te informeren.

8. VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER
De verhuurder is verplicht het jacht op de afgesproken plaats en tijd en in goede conditie over te dragen. Wanneer de eigenaar niet in staat is het gereserveerde jacht over te dragen zal de huurder het volgende worden aan geboden: een vergelijkbaar of beter jacht voor de prijs van het jacht genoemd in het contract, een kleiner jacht waarbij het prijsverschil zal worden teruggegeven wanneer de huurder daarmee akkoord gaat en/of compensatie voor kosten voor accomodatie wanneer de gecontracteerde jacht wordt klaar gemaakt, tot het bedrag van de prijs van het jacht in dezelfde periode. Wanneer het na een periode van 24 uur wachten, kan de huurder het contract ontbinden en zal hij het volledige in het verhuurcontract benomende bedrag terugontvangen. Andere rechten op compensatie bestaan niet.

9. DE VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE HUURDER
De huurder dienst het jacht met zorg te behandelen en zich aan alle regels en wetgeving te houden. De huurder moet in bezit zijn van de juiste papieren voor een schipper van een jacht. Wanneer de eigenaar of de manager van de verhuur basis tot de conclusie komt dat de schipper (huurder) niet voldoet aan de eisen t.a.v. vaardigheden en papieren, heeft hij de mogelijkheid gebruik te maken van een professionele schipper of de manager van de verhuurbasis zal de huurder vragen het jacht niet zelf te gebruiken, maar dat te doen met een schipper tegen extra betaling. Wanneer de huurder niet zelf de schipper wil zijn, zal hij één benoemen voor het varen. Deze persoon is co-verantwoordelijk ten opzichte van de eigenaar. Met betrekking tot alle gevolgen van het overdragen van de verantwoordelijkheid tot schipperen aan een persoon die niet gevolmachtigd is, is de verhuurder volledig verantwoordelijk. De klant zal het jacht niet verhuren aan derden of het uitlenen aan anderen, of het voor commerciele doeleinden gebruiken, of professioneel vissen. Hij zal alleen in veilige weer condities 's nachts uitvaren, hij zal niet buiten de Kroatische wateren varen en zal alle lokale regels en wetgeving respecteren en nakomen. De huurder is verplicht het scheepslog in te vullen en zal het jacht en uitrusting en inventaris met zorg behandelen. De huurder dient de motorolie en koelwater elke dag te controleren. Schades ontstaan door gebrek aan water of olie in de motor zijn niet verzekerd en alle kosten met betrekking tot dergelijke schades zijn voor rekening van huurder. In geval van ernstige schade of wanneer er anderen bij betrokken zijn, dient het gebeurde schriftelijk te worden vastgelegd, getekend door alle betrokken partijen en gerapporteerd worden aan de dichtst bijzijnde havenmeester. Tevens dient de eigenaar direct te worden geinformeerd. Wanneer de huurder deze instructies niet opvolgt, zullen de volledige kosten van de schade voor zijn rekening zijn. Bij het tekenen van de check-in lijst verklaart de huurder aan de receptie dat het jacht in de staat is zoals vermeld op de check-in lijst, dit betekent ook het onderwaterdeel van het jacht.

10. KLACHTEN
Eigenaar accepteert alleen die klachten die schriftelijk aan hem worden gemeld op de dag dat het jacht terug wordt gegeven en die persoonlijk door de eigenaar en de huurder zijn getekend.

11. JURISDICTIE
In geval van een misverstand of oneenigheid zal geprobeerd worden dit in de minne te schikken. Wanneer het niet mogelijk is het geschil op deze manier op te lossen, is Kroatisch recht van toepassing, tenzij op grond van dringende regels ander nationaal recht van toepassing is.